Missie

"Jansen Op- & Overslag B.V. is slagvaardige onderneming gebaseerd op getraind, gemotiveerd en loyaal personeel, dat samenwerkt om optimaal te beantwoorden aan de specifieke wensen van de opdrachtgevers. Onze doelstelling is het continue verbeteren van de kwaliteit van onze diensten met respect voor het milieu, alsmede om een kwalitatieve voorsprong op te bouwen en te behouden. Daarnaast streven wij er naar om een langdurige vertrouwensrelatie met onze klanten te verwerven.
De GMP- en de binnenkort te behalen HACCP-certificering met de daaraan verbonden doelstellingen, moeten er voor zorg dragen dat Jansen Op- & Overslag B.V. een betrouwbare partner is voor bedrijven die werkzaam zijn in de voedingsmiddelen- en de diervoederindustrie."