Kwaliteit

Voedselveiligheid is momenteel een belangrijk item, terecht heeft de overheid regels vastgesteld die de kwaliteit van diervoeders moet waarborgen. Ze vormen immers een belangrijke schakel binnen de gehele voedselketen. Consumenten vragen garanties van de detaillist, die dit weer doorvertaalt naar zijn toeleveranciers. Jansen Op- & Overslag B.V. is zich bewust van haar bijzondere verantwoordelijkheid in deze keten, de reden waarom de bedrijfsvoering en -processen gecertificeerd zijn volgens GMP (Good Manufacturing/Managing Practice). Daarmee voldoet het bedrijf aan alle wettelijke voorschriften en bovenwettelijke eisen

Bedrijven binnen de levensmiddelensector werken al enkele jaren met de HACCP-certificering. Alhoewel de GMP-certificering haar nut ruimschoots heeft bewezen sluit deze wijze van certificatie niet geheel aan op de HACCP. Daarom wordt in ons bedrijf hard gewerkt om binnen afzienbare tijd ook de HACCP-certificering te verkrijgen.
Centraal binnen het gehele productieproces staat echter de vakkundigheid van onze medewerkers. Korte lijnen, duidelijke afspraken en afgebakende verantwoordelijkheden zijn daarbij van fitaal belang, net als flexibiliteit om zo optimaal mogelijk te voldoen aan de wensen van de opdrachtgevers.