Voorwaarden voor het gebruik van deze website

Informatie en aansprakelijkheid
Deze site geeft alleen algemene informatie en dient geen adviesdoeleinden. Jansen Op- & Overslag B.V. is niet aansprakelijk voor schade van het gebruik van deze website, waaronder begrepen schade veroorzaakt door virussen of door de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie.

Intellectueel eigendom
Tenzij anders aangegeven, zijn alle gebruikersrechten, conform de wet op het auteursrecht, op deze website en op de informatie in gebruikseigendom van Jansen Op- & Overslag B.V. Het is bezoekers van de site toegestaan om de website en de informatie te lezen en om kopie